วิเคราะห์ท่องเที่ยวไทยธุรกิจปีหน้าอาจปิดตาย 50 เปอร์เซ็นต์ถ้ายังฟื้นฟูเป็นรูปตัวเค

         หากพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยในตอนนี้  อาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยเป็นลักษณะของการฟื้นตัวมีความคล้ายกับรูปตัวเค  สาเหตุที่ต้องบอกว่าเหมือนรูปตัวเค

นั่นก็เพราะว่าลักษณะของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยนั้นไปในทางทิศทางที่สวนทางกันมาก กับจำนวนของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่สามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้นั่นเอง

         จะเห็นได้ว่าตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายนโยบายด้วยกันโดยหวังว่าจะสามารถช่วยไปกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยในทุกจังหวัดของประเทศได้ในขณะที่มีนโยบายออกมาแต่นโยบายต่างๆที่ออกมานั้นกับสวนทางกับจำนวนนักท่องเที่ยวมากโดยนักท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ได้มีปริมาณมากพอที่จะสามารถให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้มากส่วนนักท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางมาเที่ยวจากต่างประเทศได้นั้นก็ยังมีปริมาณน้อยมากหากเปรียบเทียบจากปีก่อนๆที่ผ่านมา

         ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นอยู่แบบนี้รับรองได้เลยว่าในปีหน้ามีแนวโน้มว่าธุรกิจที่เปิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นอาจจะมากกว่า 50% ที่จะต้องปิดกิจการลงและอาจจะเป็นการปิดกิจการแบบถาวรเลยก็ได้ โดยจากการวิเคราะห์นั้นมองว่าถึงแม้ว่าตอนนี้โครงการการท่องเที่ยวต่างๆจะออกมามากมายแต่ก็เป็นการออกมาให้กับคนไทยได้เที่ยวซึ่งแน่นอนว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนจึงเลือกที่จะเที่ยวอยู่ในจังหวัดของตนเองหรือบางคนก็หยุดเที่ยวเพื่อเป็นการเก็บเงินเอาไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากกว่าที่จะนำเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  สถานการณ์เศรษฐกิจของไทยตอนนี้ยังไม่เอื้ออำนวยให้คนไทยสามารถไปเที่ยวแบบสบายใจได้นั่นเอง

          และแน่นอนว่าเมื่อมีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวในไทยอาจกล่าวได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนสุดท้ายของสิ้นปีนี้มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวในไทยไม่ถึง 1000 คนด้วยซ้ำไปจากเดิมที่ในแต่ละเดือนนั้นมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากกว่าแสนคนดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้   ต่อให้ปีหน้าตลอดทั้งปีก็ยังจะไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้อย่างแน่นอน   และนี่นับว่าเป็นอันตรายอย่างมากกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

          อย่างไรก็ตามหากไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดจะเห็นได้ว่าเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวติดลบมากเลยทีเดียวซึ่งบางจังหวัดติดลบเกือบ 90% เลยก็มีในขณะที่ทุกจังหวัดมีจำนวนการติดลบไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  และแน่นอนว่าเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวติดลบรายได้ที่จะเกิดขึ้นจึงไม่มี  ซึ่งเมื่อมีการคำนวณรายได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วจะพบว่ารายได้ติดลบลงเกินกว่า 50%  และนี่จะส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน