บริษัท Microsoft และอุตสาหกรรมต่างๆ 

บริษัทMicrosoft ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เป็นระบบปฏิบัติการที่มีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1980 มีความนิยมอย่างมากในการใช้ เพราะว่ามีราคาที่ค่อนข้างถูกและสามารถเข้าถึงได้ง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไหนที่ไม่มีเงินลงทุนมากนักในการพัฒนาระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ในการทำงานของตัวเอง จะใช้ในระบบของ Windows เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเป็นส่วนมากก็สามารถควบคุมได้ง่าย

และสามารถปรับเปลี่ยนภายในโรงงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ในระบบนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ใน การติดต่อสื่อสารกันในโรงงานและการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หากบริษัทไหนที่มีการทำงานที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางระบบโครงสร้างการติดต่อสื่อสารให้มากยิ่งขึ้น

โปรแกรมติดต่อสื่อสารภายในองค์กรส่งผลให้การทำงานดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงลดความซับซ้อนในการทำงาน ถ้ามีการติดต่อสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันจะทำให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที่สวนทางกัน และอาจจะทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนสูญเสียทรัพยากรต่างๆในโรงงาน

เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาในส่วนของ Microsoft Windows ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อก่อนความพยายามที่จะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งในสายงานต่างๆเพราะบางครั้งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือลงทุนในการใช้งาน ใช้แต่เพียงพิมพ์เอกสารหรือแม้แต่จะเป็นส่งไฟล์ข้อมูลกันไปกันมา

แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้นสามารถ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลต่างๆเพื่อมาประมวลผล หรือรวมแต่รูปรวมปัญหาในแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละแผนกส่งผลให้การวางโครงสร้างในการวางระบบในการทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้บริหารเองที่มีความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมใช้งานต่างๆภายในโรงงาน

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานและพัฒนาการทำงานให้ได้มากยิ่งขึ้น นี่เองจึงทำให้เป็นเหตุผลว่าทำไมไมโครซอฟท์วินโดวส์บริษัทชั้นนำจึงเป็นบริษัทที่ถูกเลือกใช้มากที่สุด

ก่อนจะมาเป็น windows 8 หรือ Windows 10 ที่ใช้ในปัจจุบันในโรงงาน ก่อนหน้านี้บริษัทต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ใช้ Windows 3.1 Windows 95 Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 เรมี่มาใหม่ที่บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในระดับองค์กร ไม่ใช่เพียงแต่บริษัทของตัวเองเท่านั้นที่มีการใช้อยู่เสมอแต่ยังมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอุตสาหกรรมหรือแม้แต่จะใช้ในส่วนของบุคคลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นและพัฒนาศักยภาพให้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัท Microsoft มีการพัฒนาในส่วนของระบบซอฟต์แวร์อยู่เสมอ

 

 

สนับสนุนโดย  Sexy Gaming