Social Media และการเปลี่ยนแปลง 

Social Media คือการที่สังคมในโลกออนไลน์มีการพัฒนาให้มีการติดต่อสื่อสารหรือพัฒนารูปแบบในการเชื่อมต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สมาร์ทโฟน PC คอมพิวเตอร์ หรือPersonal Computer รวมทั้งที่มี Notebook ต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคืออินเตอร์เน็ตก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ในยุคปัจจุบันเราจึงได้เห็นว่าโซเชียลมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อสร้างลักษณะการติดต่อสื่อสารหรือแม้จะเป็นการพัฒนาลักษณะที่ทำให้ผู้คนสร้างสังคมขึ้นมา เพื่อแสดงออกทางความคิดเห็นหรือแม้แต่จะเป็นส่งต่อความรู้ต่างๆหรือความคิดเห็นต่างๆมากยิ่งขึ้น ในยุคปัจจุบัน Social Media

มีการเติบโตมากยิ่งขึ้นทุกคนสามารถเข้าถึงการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลขนาดไหนอยู่คนละประเทศหรือว่าอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ห่างไกลก็สามารถติดต่อได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ Social Media ใน Social Media ไม่ใช่มีเพียงแต่การติดต่อสื่อสารให้มึงเท่านั้นในยุคปัจจุบันก็ยังมีการทำธุรกิจอีกมากมาย ที่ผู้คนให้ความสนใจในการเข้ามาสร้างธุรกิจของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาอยู่เสมอ

เพราะ Social Media ก็มีการพัฒนาตลอดเวลาโดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ก็มีราคาที่ถูกลงค่อนข้างมากทำให้ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงง่ายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นสื่อกลางในการเข้าถึง Platform ที่ง่ายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันมีแพลตฟอร์มมากมายเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานยกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter IG หรือ Instagram นั่นเอง

และยังมีในส่วนของ YouTube ยังมี Application หรือ platform มากมายเพื่อรองรับการใช้งานกับผู้คน ตอนนี้อยู่ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นพัฒนาความคิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างรูปแบบในการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานปรับเปลี่ยนให้ผู้คนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่เสมอ

ในยุคปัจจุบันคงจะเห็นว่าผู้คนต่างๆความสนใจในการพัฒนางานหรือปรับโครงสร้างในการทํางานให้มีประสิทธิภาพด้วยการสร้างตัวตนขึ้นมาในโลกออนไลน์เพื่อสร้างร้านค้าหรือบริการต่างๆ

ในยุคปัจจุบันเราจะได้เห็นว่ารูปแบบการทำธุรกิจผ่าน Social Media ได้รับความนิยมค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ผู้คนให้ความสนใจในการสร้างธุรกิจของตัวเองเพราะว่าในโลกออนไลน์มีต้นทุนในการทำธุรกิจค่อนข้างถูกทำให้ผู้คนต่างๆความสนใจในการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานหรือปรับโครงสร้างในการทำงานอยู่เสมอ

นี่เองจึงทำให้ Social Media มีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงลักษณะในการใช้ชีวิตของผู้คนหรือวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นอินเทอร์เน็ตมีบทบาทในการใช้ชีวิตของผู้คนเพื่อสร้างรูปแบบในการใช้ชีวิตใหม่ๆโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตสร้างการติดต่อสื่อสาร 

 

ขอบคุณ  แอพคาสิโน ได้เงินจริง  ที่ให้การสนับสนุน