Cyberbullying ภัยร้ายบนโลกอินเทอร์เน็ต

ภัยร้ายบนโลกอินเทอร์เน็ต

  ภัยร้ายบนโลกอินเทอร์เน็ต คงไม่มีใครที่ชอบการถูกรังแก และแน่นอนว่าการถูกรังแกไม่ใช่เรื่องตลกในสังคมปัจจุบันมีให้เห็นอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับการ Bully ทั้งที่เป็นข่าวให้เห็น และจากการพบเจอในเหตุการณ์จริงส่วนมากเหยื่อของการบูลลี่จะเป็นผู้ที่อ่อนแอกว่าเสมอ และมักเกิดขึ้นในโรงเรียนเกือบทั่วโลก   แต่ปัจจุบันการบูลลี่ไม่เพียงแต่เกิดในสังคมภายนอกแต่ลุกลามไปถึงในโลกอินเทอร์เน็ตแล้ว Cyberbullyingคือการรังแกที่มาในรูปแบบของการใช้เครื่องมือสื่อสารเป็นอาวุธหลักในการรังแกกลั่นแกล้งผู้อื่นในโลกออนไลน์ ใน … Read more