Money Expo งานมหกรรมทางการเงิน 

         ในวันที่   17 ธันวาคมถึง 20 ธันวาคมปีพศ 2563 นี้   ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนามีการจัดงานมหกรรมการเงิน  มหกรรมทางการเงิน  โดยมีชื่องานว่ามหกรรมการเงิน Money Expo ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานในครั้งที่ 4 แล้วและการจัดงานในครั้งนี้หากผู้ใดที่สนใจจะไปร่วมงานนั้นสามารถไปได้ที่บริเวณห้อง  EH 103 ถึง 104   แน่นอนว่าสำหรับโครงการนี้มีการจัดขึ้นมาภายใต้ความต้องการให้ผู้ที่ไปร่วมงานนั้นมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกิจการการเงินและมีรายได้ที่ดีดังนั้น Conc … Read more