ระบบ System หรือระบบซอฟต์แวร์ 

System และระบบการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายและว่าในส่วนของรูปแบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญเช่นเดียวกันในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็จะใช้ในส่วนของ Windows ซะเป็นส่วนใหญ่คือในส่วนของ Linux ส่วนบริษัท Apple ก็จะมีในส่วนของการผลิตฮาร์ดแวร์ของตัวเองขึ้น มาแล้วจะมีซอฟต์แวร์ของตัวเองด้วยนะคือระบบ OS ซึ่งในยุคปัจจุบัน System ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยทำให้ระบบการทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่ … Read more