วิธีการลบเพื่อนใน Application LINE ซึ่งเป็นการลบแบบถาวร

       วิธีการลบเพื่อนใน Application LINE   หากใครก็ตามทีเคยเป็นเพื่อนแล้วมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนและไม่ต้องการคบเพื่อนคนนี้แล้วอยากจะลบรายชื่อของเพื่อนคนนี้ออกจาก Application Line โดยเป็นการรบแบบถาวรเลยเราแนะนำวิธีการลบเพื่อนใน Application LINE ให้ดูกันว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้าง        อย่างแรกเลยเราต้องไปที่ Application LINE ของเราก่อนซึ่งให้เราเข้าไปที่ Application LINE ที่เป็นหน้าหลักหลังจากที่เราเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลือกรายชื่อของเพื่อนคนไหนก็ตามที่เราอยากจะลบออกจากโปรแกรม L … Read more