อินเตอร์เน็ตและความสำคัญในการเชื่อมต่อ 

อินเตอร์เน็ตและความสำคัญในการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ตและความสำคัญในการเชื่อมต่อ  ในปัจจุบันโลกของเรามีการพัฒนาในส่วนของอินเตอร์เน็ตให้สามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายหรือแม้แต่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น Smart Phone ได้ โดยใช้ช่องทางที่เป็นส่วนกลางในการติดต่อสื่อสารคืออินเตอร์เน็ตหรือ WiFi ของบ้าน ที่ทำให้อุปกรณ์สามารถติดต่อสื่อสารและสั่งงานได้จาก Application นี่ จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันมีการพัฒนาในส่วนของอินเตอร์เน็ตให้มีส่วนร่วมในกา … Read more