CES ออกมาประกาศจะยังคงมีการจัดงานเหมือนเดิม

CES ออกมาประกาศจะยังคงมีการจัดงานเหมือนเดิมแต่จะจัดเฉพาะในระบบออนไลน์เท่านั้น       สำหรับข่าวการจัดงาน CES  ที่ผู้จัดงานนั้นจัดโดยบริษัทในกลุ่ม  cta ไม่ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานซึ่งมีการวางแผนการไว้ก่อนหน้านั้นว่าจะมีการจัดงานที่ลาสเวกัสโดยจะจัดงานในเดือนมกราคมปีพศ2563 ที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นสถานการณ์ของไวรัสระบาดที่ปกคลุมไปทั่วทุกประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปทำให้การจัดงานไม่ว่าจะเป็น Event ต่างๆ หรือการจัดงานจัดกิจกรรมของทุกประเทศทั่วโลกต้องหยุดชะงักลงซึ่งจะต้ … Read more