สิ่งที่ไม่ควรทำ เวลาเล่น Facebook

      การใช้งาน Facebook นั้นเราควรจะต้องมีกฎกติกามารยาทในการเล่นซึ่งเราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งไหนที่เราสามารถควรทำได้หรือควรทำไม่ได้หรืออันไหนเป็นมารยาทที่ดีหรืออันไหนเป็นมารยาทที่ไม่ดีเพราะการเล่น Facebook นั้นเป็นการใช้งาน Social ซึ่งมีผู้คนมากมายที่พากันเล่นเด็กๆว่าคนทั่วโลกรู้จัก Facebook และนิยมเล่น Facebook กันมาก ดังนั้นเมื่อมีการใช้งาน Application นี้ร่วมกันในหลายๆคนจึงทำให้ควรจะต้องมีมารยาทกติกาในการเล่นที่ชัดเจนบทความนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรทำหรือมารยาทที่ไม่ควรจะมีหากเรา … Read more