LINEแอปพริเคชั่นที่ทุกคนต้องมี

LINEแอปพริเคชั่น

  LINEแอปพริเคชั่น เป็นแอปพริเคชั่นในการติดต่อสื่อสารเป็นข้อความตัวอักษรในช่วงแรกของไลน์ที่มีการเข้ามาสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมือถือและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังเป็นเพียงแอปพริเคชั่นที่เป็นเพียงการติดต่อสื่อสารด้วยชข้อความเท่านั้นเพราะในยุคแรกของไลน์การโทรด้วยเครือข่ายอินเตอร์ผ่านไลน์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดความสเถียรเพราะมีในเรื่องของเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้ไลน์ได้มีการพั?นาและคิดค้นที่ที่จะสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้มช้นั้นหันมาใช้แอปพริเคชั่นไลน … Read more